Kilometraż szczegółowy

Szlak: SKIERNIEWICE - PUSZCZA MARIAŃSKA

6,091 Most na Rawce w Skierniewicach Rawce.

Szlak: PUSZCZA MARIAŃSKA - podg MARKÓW

14,093 Wiadukt drogi wojewódzkiej nr 719 Żyrardów-Kamion.
powiększenie 22,826 Wiadukt nad Centraln± Magistral± Kolejow± w Markowie-Tow.

Szlak: podg MARKÓW - MSZCZONÓW

25,770 Wiadukt nad drog± lokaln± w Mszczonowie.
26,199 O¶ stacji Mszczonów - budynek dworca z nastawni± dyponuj±c± Ms

Szlak: MSZCZONÓW - TARCZYN

28,492 Przejazd kat. D drogi gminnej Badowo-M¶ciska - Ciemno Gnojna. 40-letnia tabliczka ostrzegawcza pod krzyżem ¶w. Andrzeja.
29,900 Betonowy wiadukt nowej drogowej obwodnicy Mszczonowa w ci±gu drogi krajowej nr 50.
31,615 Betonowy most nad rzek± Pisi±.
32,540 Przejazd kat. D drogi gminnej Dwórzno - Popiele.
33,087 Betonowy most nad niewielkim ciekiem wodnym.
33,430 Wiadukt lokalnej drogi Grzegorzewice - Lasek. Ostry k±t osi podłużnej obiektu względem linii kolejowej. Pod wiaduktem pozostało¶ci tarczy ostrzegawczych pods Grzegorzewice.
34,656 Przejazd kat. D drogi wojewódzkiej Grzegorzewice - Chudolipie. Przez wiele lat tędy wiodła najdogodniejsza droga z Mszczonowa do Tarczyna. Przejazd rodziela od siebie perony p.o. Grzegorzewice.
36,879 Wiadukt drogi lokalnej Redlanka-Płaski
39,642 Przejazd drogowy kategorii D w Manach. Droga gminna Many-Julianów.

Szlak: TARCZYN - podg CZACHÓWEK ZACHODNI

50,714 Wiadukt nad Grójeck± Kolej± Dojazdow±
52,650 Przejazd drogowy kategorii D w obrębie p.o. G±ski
52,764 ¦rodek peronu nr 2 przystanku osobowego G±ski
53,342 Przepust w G±skach. Rów melioracyjny.
54,389 Droga powiatowa Racibory-Le¶na Polana. Przejazd kategorii D.
55,490 Blachownicowy most na rzece Jeziorce w Nowym Prażmowie.

Szlak: podg CZACHÓWEK ZACHODNI - podg CZACHÓWEK WSCHODNI

64,459 Przejazd kat. A sterowany z nastawni podg Czachówek Zachodni. Droga polna w obrębie posterunku.
65,152 Wiadukt linii kolejowej Warszawa Zach.-Kraków Główny
65,264 O¶ przystanku osobowego Czachówek ¦rodkowy. Budynek dworca.

Szlak: podg CZACHÓWEK WSCHODNI- GÓRA KALWARIA

70,470 Most nad rowem melioracyjnym i drog± poln±. Krzaki Czaplinkowskie.

Szlak: GÓRA KALWARIA - podg KĘPA GLINIECKA

75,915 Most Wi¶lany w Górze Kalwarii

Szlak: podg KĘPA GLINIECKA - OSIECK

77,322 Wiadukt nad drog± krajow± nr 50 Ostrów Mazowiecka - Sochaczew.
78,791 Przejazd kategorii D. Polna droga.
82,078 Przejazd kategorii D. Polna droga w Warszówce.

Szlak: OSIECK - podg JA¬WINY

91,335 Wiadukt drogi polnej
92,238 Przepust żelbetowy podwójny. Rów melioracyjny. Grabianka

Szlak: podg JA¬WINY - PILAWA

96,802 Żelbetowy wiadukt na lini± kolejow± Warszawa Wschodnia-Lublin.

Szlak: PILAWA - STOCZEK ŁUKOWSKI

103,471 Wiadukt nad Szos± Lubelsk±
109,688 Podwójny przepust w obrębie nieczynnej stacji Parysów. Rów melioracyjny.
110,663 O¶ zamkniętej dla czynno¶ci techniczno-ruchowych stacji Parysów. Budynek dworca i zamknięta nastawnia Pa.
122,899 Wiadukt drogi lokalnej Iwowe - Łapacianka.

Szlak: STOCZEK ŁUKOWSKI - podg POWAŻE

130,080 Zamknięta i zabezpieczona przed wandalizmem w grudniu 2010 roku nastawnia wykonawcza St1 stacji Stoczek Łukowski
130,200 Wiadukt w obrębie stacji Stoczek Łukowski (były okręg nastawczy St1)
131,851 Betonowy most na rzek± ¦wider a zarazem wiadukt nad drog± Stoczek-Żelechów.
141,663 O¶ zamkniętej stacji Jedlanka
155,014 Żelbetowy przepust na rowie melioracyjnym. Jeden z kilku przepustów na linii S-Ł z odci¶niętym rokiem budowy - tutaj "1951".

Szlak: podg POWAŻE - ŁUKÓW

158,444 Żelbetowy dwururowy przepust na rowie melioracyjnym.
160,000 Ostatni słupek kilometrowy linii S-Ł, już po¶ród rozjazdów stacji Łuków. Za 108 metrów koniec linii.

Opracowanie: Piotr Gzowski 2013